Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny nabízené služby, rezervace ubytování a další transakce realizované přes web Hotel Paradis Česká Turistika. Při vytváření rezervace nebo využití služeb uvedených na webu se uživatel zavazuje dodržovat těchto obchodních podmínek. Tyto podmínky definují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele webu, společnosti Hotel Paradis, jakož i uživatelů a zákazníků. Je nezbytné, aby si uživatelé před využitím služeb pečlivě přečetli a pochopili veškerá pravidla a ustanovení. Provozovatelem webu Hotel Paradis Česká Turistika je Vlasta Doubravová, se sídlem Borská 57, 301 00 Plzeň, Česká republika. Kompletní kontaktní informace včetně e-mailové adresy [email protected] jsou uvedeny na webu. Tyto podmínky mohou být kdykoliv změněny nebo aktualizovány a platí od okamžiku jejich zveřejnění na webu.

Rezervace a storno podmínky

Rezervaci ubytování lze provést prostřednictvím webového formuláře, e-mailu nebo telefonicky. Každá rezervace je považována za závaznou po potvrzení provozovatelem. Storno podmínky mohou být různé v závislosti na konkrétním hotelu či typu rezervace a jsou vždy uvedeny v potvrzení rezervace. V případě zrušení rezervace je nutné respektovat smluvené storno podmínky uvedené u každé rezervace. Odpovědnost za dodržení storno podmínků nese zákazník, který rezervoval služby. V případě nedodržení storno podmínek si hotel nebo provozovatel mohou účtovat storno poplatky v souladu s předem oznámenými podmínkami.

Platby a platební podmínky

Veškeré platby za ubytování a služby jsou realizovány buď předem nebo na místě v hotelu podle konkrétního hotelu a jeho platebních podmínek. Provozovatel webu Hotel Paradis Česká Turistika nemá přístup k platebním informacím zákazníků a nezpracovává platební transakce. Veškeré údaje související s platbami jsou zpracovány a chráněny příslušnými hoteliery a jejich platebními systémy. Zákazník souhlasí s tím, že všechny poskytnuté platební informace jsou pravdivé a aktualní. Jakákoli platba je považována za konečnou a není vratná, pokud není v souladu se storno podmínkami výslovně dohodnuto jinak.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel webu Hotel Paradis Česká Turistika se zavazuje chránit soukromí a osobní údaje svých uživatelů v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré osobní údaje získané od uživatelů během rezervačního procesu nebo při využívání služeb jsou používány výhradně pro účely zajištění ubytovacích a souvisejících služeb. Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s General Data Protection Regulation (GDPR) a nejsou poskytovány třetím stranám bez oprávněného souhlasu uživatele.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné pro všechny uživatele od okamžiku jejich akceptace při rezervaci služeb nebo ubytování na webu Hotel Paradis Česká Turistika. Provozovatel si vyhrazuje právo na změny těchto podmínek kdykoliv bez předchozího upozornění. Je na zákazníkovi, aby si pravidelným sledováním webu udržoval aktuální informace o případných změnách těchto podmínek. V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností je Vlasta Doubravová připravena poskytovat informace prostřednictvím e-mailu [email protected].

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY