Zásady ochrany osobních údajů

Základní informace o ochraně osobních údajů

Vážený návštěvníku webové stránky hotelparadis.cz, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. Naše zásady ochrany osobních údajů jsou založeny na přísném dodržování právních předpisů vztahujících se k ochraně osobních informací. Jako správce Vašich osobních údajů, firma Hotel Paradis Česká Turistika, se zavazujeme chránit Vámi poskytnuté informace a používat je pouze pro účel, za kterým byly shromážděny. Budeme postupovat transparentně a poskytneme Vám jasnou informaci o tom, jaké údaje shromažďujeme, jak jim budeme poskytovat ochranu a jaké máte v této souvislosti práva.

Shromažďování a využívání osobních údajů

Když navštívíte náš web, můžeme shromáždit a zpracovávat různé osobní údaje, jako jsou Vaše jméno, kontaktní informace, informace o rezervacích a pobytu v hotelech, recenze a hodnocení služeb, či Vaše preferenci turistických atrakcí. Tato data nám pomáhají lépe porozumět Vašim potřebám a preferencím, což nám umožňuje osobně upravit naše služby a nabídku a poskytnout Vám informace, které jsou pro Vás nejrelevantnější. Jsme si vědomi důležitosti ochrany Vašich osobních údajů a proto se zavazujeme zachovávat nejvyšší úroveň bezpečnosti a důvěrnosti Vašich údajů.

Zpracování osobních údajů

Zpracováváme Vaše osobní údaje v souladu s platnými zákony České republiky a Evropské unie, především s Nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Údaje, které shromažďujeme, jsou používány výhradně pro stanovené účely, k nimž jste nám dali svůj souhlas. Při zpracování respektujeme Vaše právo na informace, na přístup k osobním údajům, právo na opravu, výmaz či omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování.

Bezpečnost osobních údajů

Zabezpečení Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Používáme širokou škálu bezpečnostních technologií a procedur, abychom zajistili ochranu Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Tyto technologie a procedury se neustále vyvíjejí, aby reflektovaly nejnovější poznatky v oblasti bezpečnosti informací.

Kontaktní informace

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoli obrátit pomocí emailu na adrese [email protected], nebo nás můžete kontaktovat písemně na adrese Vlasta Doubravová, Borská 57, 301 00 Plzeň, Česká republika. Jsme připraveni Vám pomoci s Vašimi dotazy a požadavky ve vztahu k ochraně osobních údajů.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY